S1-12 Event Tuần 16/10-19/10/2020

Thời Gian: 16/10-19/10(Sáng 20/10 bảo trì đóng event)
Phạm Vi:  S1-12
 
1、Khuyến mãi nạp 20%
2、Thương thành giảm giá 20%
3、Nhân 2 kinh nghiệm, lịch luyện
4、Rơi rương khi diệt quái cấp 80 trở lên
5、Tiêu xu trong TTX nhận thưởng: