Đua Top S1-29

 

Thời gian: 19/11-28/11 (Sáng 29/11/2023 bảo trì đóng event)

Phạm vi: S1_29

Nội dung: Sau thời gian diễn ra sự kiện người chơi đạt TOP tiêu xu S1_29 sẽ nhận được phần thưởng tương ứng

1. EVENT ĐUA TOP:

2. PHẦN THƯỞNG TOP:

Lưu ý:

1. Thể lệ xét Top bắt đầu từ mốc 44888 xu

2. Thuộc tính Bội Giáp Thần Công:

Phòng Ngự: +2570

Tấn Công: +580

Khí Huyết: +6874

Bảo Hộ: +10

Sức mạnh kèm thêm: +19

Gân Cốt: +34

Thân Pháp: +9

Phúc Duyên: +18

GỘP S22 23 24 25

 

     Để thúc đẩy sự giao lưu, cọ sát giữa các server, BQT sẽ tiến hành liên thông máy chủ:

  •  Thời gian10:10 12/11/2023
  •  Phạm vi S22 23 24 25
  •  Quy Tắc:


🔰 Lưu Ý:
➥ Các máy chủ có tên trong danh sách gộp trên sẽ bảo trì máy chủ và tiến hành gộp server vào 10:00 16/4/2023
➥ Vui lòng đọc trước các quy tắc liên thông trước khi máy chủ bảo trì.

 

 

K.Quả TOP S29

KẾT QUẢ ĐUA TOP THỰC LỰC S29

Thời Gian:  2/9-29/10 (Sáng 29/10/2023 bảo trì đóng event)

Phạm vi: S29

Nhận thưởng: Inbox admin đăng ký trang bị võ hồn, bí kíp.

Thời Gian Trao Thưởng: 1-2/11/2023

Khai Mở S29

🔥  Chính Thức Khai Mở S29🔥 
      Thời gian: 10:10 2/9/2023
      Tên sv: PHƯỢNG TƯỜNG

♦️ ♦️ Chuỗi event thường:♦️ ♦️ 

Thời gian: 2/9-4/9 (Sáng 5/9/2023 bảo trì đóng event)
Phạm vi: S29
Nội dung:
1、Thương thành giảm giá 20%
2、Nhân đôi exp và lịch luyện
3、Rơi rương khi diệt quái cấp 80 trở lên
4、Tiêu xu trong TTX nhận thưởng:
 
 

♦️ ♦️ Chuỗi event ĐUA TOP:♦️ ♦️ 

Thời gian: 2/9-15/10 (Sáng 15/10/2023 bảo trì đóng event)
Phạm vi: S29

Lưu ý: Mỗi nhân vật chỉ được xét 1 Top võ hồn cho trang bị mặc trên người. Nếu trang bị của các nhân vật cùng cấp võ hồn thì nhân vật nào thực lực cao hơn sẽ được xét trước.

KQ TOP S26, 27,S28

KẾT QUẢ ĐUA TOP THỰC LỰC S26-27

Thời Gian:  1/7- 23/7/2023 (Sáng 23/7 bảo trì chốt TOP)

Phạm vi: S26_27

Nhận thưởng: Inbox admin đăng ký trang bị võ hồn, bí kíp.

Thời Gian Trao Thưởng: 28-29/7/2023

 

 

KẾT QUẢ ĐUA TOP THỰC LỰC S28

Thời Gian:  11/6-23/7 (Sáng 23/7/2023 bảo trì đóng event)

Phạm vi: S28

Nhận thưởng: Inbox admin đăng ký trang bị võ hồn, bí kíp.

Thời Gian Trao Thưởng: 28-29/7/2023