Điều Chỉnh Chức Năng Xử Lý Speed

Người chơi thân mến!

Sáng mai ngày 3/5 bqt sẽ bảo trì mở event tuần và điều chỉnh lại chức nang phát hiện xử lý speed.

Sau khi bảo trì nếu người chơi nào vẫn gặp tình trạng không speed nhưng bị đóng băng tài khoản vui lòng inbox báo admin, ngoài ra nếu phát hiện tài khoản nào speed mà hệ thống không phát hiện xử lý vui lòng gửi video cho admin!

Chân trọng cảm ơn!