Thương Thành Thêm Mới

Thời gian: 7:00 ngày 30/5

Nội dung:

1. Túi giang hồ lệnh bài: 50x/túi 99 cái

2. Phúc long thiết ngọc: 200x/ viên

3. Lịch luyện đan đặc cấp:1000x/viên