S1-29 Event Tuần 22-24/9/2023

Thời Gian: 22-24/9 (Sáng 25/9/2023 bảo trì đóng event)
Phạm Vi: S1-29
Người chơi tiêu xu xong vui lòng ra nhận vật phẩm tại chỗ người đổi nạp thẻ, và nhận VIP cùng vật phẩm VIP.
 
1、Thương thành giảm giá 20%
2、Nhân 2 kinh nghiệm, lịch luyện
3、Rơi rương khi diệt quái cấp 80 trở lên
4、Tiêu xu trong TTX nhận thưởng: