S1-29 Event Tuần 21/10-23/10/2023

Thời Gian: 21/10-23/10 (Sáng 24/10/2023 bảo trì đóng event
Người chơi tiêu xu xong vui lòng ra nhận vật phẩm tại chỗ người đổi nạp thẻ, và nhận VIP cùng vật phẩm VIP.
 
1、Thương thành giảm giá 20%
2、Nhân 2 kinh nghiệm, lịch luyện
3、Rơi rương khi diệt quái cấp 80 trở lên
4、Tiêu xu trong TTX nhận thưởng: