KQ TOP S26, 27,S28

KẾT QUẢ ĐUA TOP THỰC LỰC S26-27

Thời Gian:  1/7- 23/7/2023 (Sáng 23/7 bảo trì chốt TOP)

Phạm vi: S26_27

Nhận thưởng: Inbox admin đăng ký trang bị võ hồn, bí kíp.

Thời Gian Trao Thưởng: 28-29/7/2023

 

 

KẾT QUẢ ĐUA TOP THỰC LỰC S28

Thời Gian:  11/6-23/7 (Sáng 23/7/2023 bảo trì đóng event)

Phạm vi: S28

Nhận thưởng: Inbox admin đăng ký trang bị võ hồn, bí kíp.

Thời Gian Trao Thưởng: 28-29/7/2023