Khai Mở S29

🔥  Chính Thức Khai Mở S29🔥 
      Thời gian: 10:10 2/9/2023
      Tên sv: PHƯỢNG TƯỜNG

♦️ ♦️ Chuỗi event thường:♦️ ♦️ 

Thời gian: 2/9-4/9 (Sáng 5/9/2023 bảo trì đóng event)
Phạm vi: S29
Nội dung:
1、Thương thành giảm giá 20%
2、Nhân đôi exp và lịch luyện
3、Rơi rương khi diệt quái cấp 80 trở lên
4、Tiêu xu trong TTX nhận thưởng:
 
 

♦️ ♦️ Chuỗi event ĐUA TOP:♦️ ♦️ 

Thời gian: 2/9-15/10 (Sáng 15/10/2023 bảo trì đóng event)
Phạm vi: S29

Lưu ý: Mỗi nhân vật chỉ được xét 1 Top võ hồn cho trang bị mặc trên người. Nếu trang bị của các nhân vật cùng cấp võ hồn thì nhân vật nào thực lực cao hơn sẽ được xét trước.