K.Quả TOP S29

KẾT QUẢ ĐUA TOP THỰC LỰC S29

Thời Gian:  2/9-29/10 (Sáng 29/10/2023 bảo trì đóng event)

Phạm vi: S29

Nhận thưởng: Inbox admin đăng ký trang bị võ hồn, bí kíp.

Thời Gian Trao Thưởng: 1-2/11/2023