GỘP S22 23 24 25

 

     Để thúc đẩy sự giao lưu, cọ sát giữa các server, BQT sẽ tiến hành liên thông máy chủ:

  •  Thời gian10:10 12/11/2023
  •  Phạm vi S22 23 24 25
  •  Quy Tắc:


🔰 Lưu Ý:
➥ Các máy chủ có tên trong danh sách gộp trên sẽ bảo trì máy chủ và tiến hành gộp server vào 10:00 16/4/2023
➥ Vui lòng đọc trước các quy tắc liên thông trước khi máy chủ bảo trì.