Đua Top S1-29

 

Thời gian: 19/11-28/11 (Sáng 29/11/2023 bảo trì đóng event)

Phạm vi: S1_29

Nội dung: Sau thời gian diễn ra sự kiện người chơi đạt TOP tiêu xu S1_29 sẽ nhận được phần thưởng tương ứng

1. EVENT ĐUA TOP:

2. PHẦN THƯỞNG TOP:

Lưu ý:

1. Thể lệ xét Top bắt đầu từ mốc 44888 xu

2. Thuộc tính Bội Giáp Thần Công:

Phòng Ngự: +2570

Tấn Công: +580

Khí Huyết: +6874

Bảo Hộ: +10

Sức mạnh kèm thêm: +19

Gân Cốt: +34

Thân Pháp: +9

Phúc Duyên: +18