K.Quả TOP S1-29

KẾT QUẢ ĐUA TOP TIÊU XU S1-29

Thời Gian:  19/11-28/11 (Sáng 29/11/2023 bảo trì đóng event)

Phạm vi: S26_29

Nhận thưởng: Inbox admin đăng ký trang bị võ hồn, bí kíp.

Thời Gian Đăng Ký: 4/12/2023

Thời Gian Trao Thưởng: 5/12/2023