Khai Mở S30

🔥  Chính Thức Khai Mở S30🔥 
      Thời gian: 10:10 1/1/2024
      Tên sv: Tàng Long

♦️ ♦️ Chuỗi event thường:♦️ ♦️ 

Thời gian: 1/1-3/1/2024 (Sáng 4/1/2024 bảo trì đóng event)
Phạm vi: S30
Nội dung:
1、Thương thành giảm giá 20%
2、Nhân đôi exp và lịch luyện
3、Rơi rương khi diệt quái cấp 80 trở lên
4、Tiêu xu trong TTX nhận thưởng:
 
 
 

♦️ ♦️ Chuỗi event ĐUA TOP:♦️ ♦️ 

Thời gian: 1/1/2024-4/2/2024 (Sáng 4/2/2024 bảo trì đóng event)
Phạm vi: S30

Lưu ý: Mỗi nhân vật chỉ được xét 1 Top võ hồn cho trang bị mặc trên người. Nếu trang bị của các nhân vật cùng cấp võ hồn thì nhân vật nào thực lực cao hơn sẽ được xét trước.