K.Q Top S28-29

 

KẾT QUẢ ĐUA TOP S28-29

Thời Gian:  15/1-29/1 (Sáng 29/1/2024 bảo trì đóng event)

Phạm vi: S28-29

Nhận thưởng: Inbox admin đăng ký trang bị võ hồn, bí kíp.

Thời Gian Đăng Ký: 1/2/2024

Thời Gian Trao Thưởng: 3-4/2/2024