K.Quả TOP S30

KẾT QUẢ ĐUA TOP S30

Thời Gian:  1/1/2024-4/2/2024 (Sáng 4/2/2024 bảo trì đóng event)

Phạm vi: S30

Nhận thưởng: Inbox admin đăng ký trang bị võ hồn, bí kíp.

Thời Gian Đăng Ký: 7/2/2024

Thời Gian Trao Thưởng: 8-9/2/2024